Ocena przydatności termorenowacji budynków mieszkalnych z prefabrykatów żelbetowych

Brak miniatury

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono specyfikę funkcjonowania budynków mieszkalnych, wykonanych z prefabrykatów żelbetowych, po termorenowacji ich przegród zewnętrznych pod kątem pożytków z docieplenia budynków, a także zagrożeń, jakie mogą pojawić się w przypadku wadliwej ich eksploatacji.
The paper presents function of apartment buildings made of precast reinforced concrete after thermorenovate external walls, advantage of warming up buildings and threatens of bad warming up bbuildings exploitation.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2009 z.60 s.47-53 sum.