International logistics

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

Logistyka (organizacja), Logistyka (organizacja)--informatyka, Transport--aspekt ekonomiczny, Logistics (organization), Logistics (organization) - Informatics, Transport-economic aspect

Cytowanie

Szymonik A., International logistics., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, ISBN 978-83-7283-611-3.