Wieloaspektowość Współczesnej Logistyki – Transport, Miasto, Konsumenci

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

[...] Monografia jest wynikiem analizy różnych aspektów współczesnej logistyki. Ma ona charakter studium teoretyczno-empirycznego i została przygotowana w oparciu o: - studia literaturowe z zakresu transportu, spedycji, magazynowania, systemów informacyjno-informatycznych oraz aspektów społecznych; - studia przypadków, które zostały opracowane na podstawie badań autorów oraz doświadczeń rzeczywistych przedsiębiorstw, realizujących projekty usprawnienia z obszaru logistyki. Książka została podzielona na siedem rozdziałów, których treść odnosi się do wieloaspektowości współczesnej logistyki. Poruszono w niej zagadnienia odnoszące się do transportu (przewóz ładunków, spedycja), miasta (bezpieczeństwo ruchu drogowego, innowacyjne rozwiązania w obszarze logistyki miejskiej) czy łańcucha logistycznego (konsumenci, sektor utrzymania ruchu, gospodarka magazynowa).[...]

Opis

Projekt okładki: Aleksandra Gajderowicz
Wydawnictwo PŁ nie ponosi odpowiedzialności za treść i opracowanie redakcyjne niniejszej publikacji

Słowa kluczowe

wieloaspektowość logistyki, transport - logistyka, łańcuch logistyczny, logistyka miejska, multi-faceted logistics, transport - logistics, logistic chain, city ​​logistics

Cytowanie

Galińska B. (red.), Wieloaspektowość Współczesnej Logistyki – Transport, Miasto, Konsumenci, Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej; Nr 2381, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, ISBN 9788366741218, doi: 10.34658/9788366741218.