Dostęp do informacji o środowisku w praktyce. Część 1

Brak miniatury

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
Faculty of Chemistry. Lodz University of Technology

Abstrakt

W części pierwszej przedstawiono praktykę udostępniania danych przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska dotyczącą ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Opis

Słowa kluczowe

chemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska, chemistry, chemical technology, environmental protection, informacje o ochronie środowiska, information on environmental protection

Cytowanie

Eliksir czasopismo naukowo-dydaktyczne Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej ; Nr. 1(5)/2017, str. 17-19