Social Media Marketing

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology Publisher

Abstrakt

Globalizacja rynków oraz dynamiczny rozwój technologii informacyjno komunikacyjnych sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą systematycznie dostosowywać się do nowych warunków działania. W konsekwencji w warunkach współczesnego rynku, nowe media stały się istotnym obszarem działalności marketingowej przedsiębiorstw. Internet jest obecnie kluczowym kanałem komunikacyjnym, przez co stanowi wyzwanie dla menadżerów. Regularnie zwiększa się liczba abonentów, użytkowników, reklamodawców i firm docierających do klientów drogą elektroniczną, co sprawia, że Internet umożliwia skuteczną promocję przedsiębiorstw. Budowanie i umacnianie relacji z konsumentami – będące stałym elementem budowania przewagi konkurencyjnej na rynku – jest w dzisiejszych czasach możliwe między innymi dzięki możliwości współtworzenia wartości dodanej dla konsumenta w ramach działań szeroko pojętego marketingu społecznościowego, zwanego także social media marketing.
Social media marketing is a rapidly growing form of virtual marketing and can be classified in context of Web 2.0. philosophy based on a specific, twoway form of communication carried out via social media. As a result, users of social media are not only customers, but also full-fledged creators of the published content and active participants of the marketing communications activities. The main objective of this work is to present a comprehensive concept of social media marketing and its critical analysis, with particular emphasis on the importance of social media in brand management, virtual communities creation and brand promotion.

Opis

Red. nauk. Wydziału Organizacji i Zarządzania: Lewandowski, Jerzy.

Słowa kluczowe

marketing, media społecznościowe, marketing mediów społecznościowych, marketing, social media, social media marketing

Cytowanie

Grębosz M., Siuda D., Szymański G., Social Media Marketing., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016.