Doświadczalne badania żelbetowych elementów poddanych skręcaniu

dc.contributor.authorKosińska, Anna
dc.contributor.authorNowakowski, Andrzej B.
dc.contributor.reviewerCiężak, Tadeusz
dc.date.accessioned2022-01-20T08:10:12Z
dc.date.available2022-01-20T08:10:12Z
dc.date.issued2001
dc.descriptionPracę wykonano w ramach działalności statutowej w latach 1995 - 1997pl_PL
dc.descriptionTłumaczenie / translation - Maciej Winiarski
dc.descriptionOpracowanie wyników pomiarów i skład tekstu / preparing of measurement results and text Barbara Janecka; Jacek Filipczak
dc.descriptionPublikacja dwujęzyczna: język polski i angielski
dc.description.abstractW pracy przedstawiono badania eksperymentalne żelbetowych belek wykonanych z betonu o wysokiej wytrzymałości (8 belek) oraz z betonu zwykłego (2 belki). Pięć spośród nich poddanych było czystemu skręcaniu (seria I), pozostałe badane były przy jednoczesnym działaniu skręcania i zginania (seria Il). Wszystkie belki charakteryzowały się jednakowymi wymiarami oraz zbrojeniem. Parametrami zmiennymi były natomiast: klasa betonu oraz sposób obciążenia. Podczas obciążania belek były prowadzone pomiary odkształceń na powierzchni betonu, kątów skręcenia, ugięć oraz szerokości rozwarcia rys. Przeanalizowano wpływ wytrzymałości betonu i sposobu obciążenia na nośność, sztywność, odkształcenia oraz zarysowanie belek.pl_PL
dc.description.abstractExperimental investigations of reinforced concrete beams cast of HSC (8 beams) and ordinary concrete (2 beams) are presented in the paper. Among them five were subjected to pure torsion (series I) and the remaining were tested under simultaneous action of torsion and bending (series Il). All beams had the same dimensions and reinforcement. Variable parameters were: concrete class and type of loading. During loading tests on beams, measurements were taken of: strains on surface of concrete, angles of rotation, deflections and crack widths. Influence of concrete strength and arrangement of loading on load carrying capacity, stiffness, strains and cracking of beams was analysed.en_EN
dc.identifier.citationKosińska A., Nowakowski A. B., Doświadczalne badania żelbetowych elementów poddanych skręcaniu. W: Badania Doświadczalne Elementów i Konstrukcji Betonowych; zeszyt nr 10, Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa Betonowego, Łódź 2001, ISSN 1230-6010.
dc.identifier.issn1230-6010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/4250
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolitechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa Betonowegopl_PL
dc.publisherLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structuresen_EN
dc.relation.ispartofseriesBadania Doświadczalne Elementów i Konstrukcji Betonowych ; zeszyt nr 10 - 2001
dc.subjectsztywność na skręcaniepl_PL
dc.subjectodkształcenia betonupl_PL
dc.subjectstal zbrojeniowapl_PL
dc.subjectbetonpl_PL
dc.subjectnośnośćpl_PL
dc.subjectzarysowaniepl_PL
dc.subjectscratchen_EN
dc.subjectload capacityen_EN
dc.subjectconcreteen_EN
dc.subjectreinforcing steelen_EN
dc.subjectconcrete deformationen_EN
dc.subjecttorsional stiffnessen_EN
dc.titleDoświadczalne badania żelbetowych elementów poddanych skręcaniupl_PL
dc.title.alternativeExperimantal research on RC elements under torsionpl_PL
dc.typeMonografiapl_PL
dc.typeMonographen_EN

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
Bad_Dos_elem_Zeszyt_nr_10.pdf
Rozmiar:
8.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: