Synchronisation and periodisation of Duffing oscillators coupled by elastic beam: finite element method approach.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Abstrakt

Results of numerical analysis of a structure witch consists of two identical chaotic oscillators suspended on an elastic element are presented. The numerical calculations have been carried out with the use of the professional ANSYS software (User’s Gude ANSYS 10). The findings show that for given conditions of the excitation, the initially uncollerated chaotic oscillations of the structure become periodic and synchronous.
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej struktury składającej się z dwóch identycznych chaotycznych oscylatorów zawieszonych na sprężystej belce. Obliczenia numeryczne przeprowadzono stosując profesjonalny pakiet programu ANSYS. Wykazano, że dla danych warunków wzbudzenia, początkowo nie są skorelowane, chaotyczne oscylacje struktury stają się okresowe i synchroniczne. W warunkach, kiedy częstości wzbudzenia różnią się, zjawiska powyższe nie występują.

Opis

Słowa kluczowe

oscillators, elastic structure, frequency, oscylator, elastyczna struktura, częstotliwość, analiza numeryczna struktury, chaotyczny oscylator, obliczenia numeryczne, program ANSYS

Cytowanie

Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2010 Vol.48 nr 2 s.517-524, streszcz.