Ergonomia niepełnosprawnym w wieku informacji

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Opis

Red. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzy

Słowa kluczowe

niepełnosprawni - komunikacja, niepełnosprawni - edukacja, techniki informatyczne - zastosowanie w leczeniu, niepełnosprawni - praca, komputery i niepełnosprawni, disabled people - communication, disabled people - education, IT techniques - use in treatment, disabled people - work, computers and disabled people

Cytowanie

Lewandowski J. (red.), Lecewicz-Bartoszewska J. (red.), Ergonomia niepełnosprawnym w wieku informacji., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, łódź 2004, ISBN 83-7283-158-0.