Opracowanie innowacyjnej i efektywnej kosztowo technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla

Abstrakt

Opis

Artykuł pochodzi z X Konferencji "Szanse i możliwości branży chemicznej w UE"

Słowa kluczowe

Cytowanie

Chemik. Nauka.Technika.Rynek, Vol. 68, nr. 3, pages 205-210