Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Oddajemy w Państwa ręce monografię naukową pod tytułem Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych. Publikacja ta jest zbiorem dwunastu opracowań naukowych, stworzonych w części przez pracowników Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej, a także przez osoby współpracujące z jednostką na gruncie naukowym i biznesowym. Problematyka opracowania skupiona jest wokół tematów związanych z Przemysłem 4.0., logistyką, systemami informacyjnymi, zarządzaniem jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem żywności, a także zasobami ludzkimi pod kątem ergonomii oraz megatrendów. Celem powstania niniejszej pracy było pokazanie wielowymiarowości zarządzania przedsiębiorstwem. Liczba aspektów, która składa się na efektywne funkcjonowanie organizacji na rynku wskazuje na złożoność problematyki stanowiącej przedmiot monografii. Większość opracowań, składających się na tę publikację ma odniesienie do praktyki gospodarczej poprzez przedstawienie wyników badań w zakresie podejmowanego tematu oraz analizy studiów przypadków. W przedstawionych treściach znajduje się nawiązanie do obecnie bardzo aktualnych problemów, z którymi boryka się wiele firm na rynku. Obejmują one na przykład wyzwania w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi w dobie ich deficytu czy elastyczności czasowej i przestrzennej pracy, systemów zarządzania i związanych z nimi aspektów integracji, standaryzacji i kultury bezpieczeństwa oraz bardzo szerokiego tematu logistyki, skupionego w opracowaniach na ekologistyce, bezpieczeństwie transportu i utrzymaniu ruchu. Zakładanymi odbiorcami-czytelnikami monografii są przedstawiciele biznesu i nauki, a także studenci, którzy potencjalnie mogą stanowić kadrę zarządzającą przedsiębiorstw w przyszłości. Mamy nadzieję, że zawarte w monografii wyniki badań, analizy studiów przypadków i studia literaturowe, będą stanowiły dla Państwa wartość dodaną.

Opis

Słowa kluczowe

przemysł 4.0, logistyka, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi, wielowymiarowość zarządzania przedsiębiorstwem, megatrendy, industry 4.0., logistics, quality management, HR management, multidimensionality of enterprise management, megatrends

Cytowanie