Rola światła w funkcjonowaniu miasta

dc.contributor.authorCzaplicka, Zofia
dc.contributor.authorCzaplicka, Anna
dc.date.accessioned2022-12-15T12:32:45Z
dc.date.available2022-12-15T12:32:45Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractArchitektura definiowana jako gra brył w świetle staje się tworem transcendentalnym, podlegającym nieustannym zmianom, wykracza poza swoją z góry zdefiniowaną formę, tworząc nieskończone możliwości odczytywania jej na nowo. Światło wpływa na postrzeganie przestrzeni miejskiej, nasze samopoczucie, poczucie bezpieczeństwa, klimat oraz kontekst danego otoczenia. Najpierw zostanie przedstawiona rola światła w historii kształtowania się miast na przestrzeni wieków z perspektywy urbanistycznej. Następnie omówiona zostanie rola światła we współczesnych miastach. Ma ono znaczenie dla funkcjonowania tkanki miejskiej; rozpoczynając od rytmu życia mieszkańców po wszelkie oryginalne przejawy kreatywności i wykorzystywania zastanego środowiska do tworzenia wystąpień o charakterze performatywnym. Projektując strukturę urbanistyczną, nie możemy kierować się jedynie aspektami ważnymi dla człowieka, ponieważ czynniki naturalne w znacznym stopniu wpływają na postrzeganie przestrzeni. Względy środowiskowe, wspólne naszemu organizmowi oraz florze i faunie, skonfrontowane ze zrównoważonym projektowaniem, nie dają nam jednoznacznego rozwiązania, jak powinniśmy kształtować oświetlenie miejskie. Pod koniec zostanie podjęta refleksja, z perspektywy architektonicznej, jakie rozwiązania byłyby właściwe w kontekstach istotnych dla tematu perspektyw – środowiskowej, urbanistycznej oraz filozoficznej.pl_PL
dc.description.abstractArchitecture is defined as the masterly, correct, and magnificent play of volumes brought together in light – it becomes a transcendental creation, subject to constant changes, it goes beyond its predefined form, creating an infinite number of ways to read it anew. The perception of urban space, our well-being, sense of security, ambience, and the context of an environment are all influenced by light. First, the role of light in the history of city shaping over the centuries will be presented from an urban perspective. The importance of light in modern cities will then be discussed. It is critical for the functioning of the urban tissue, beginning with the rhythm of life of the inhabitants and continuing with all original manifestations of creativity and use of the existing environment to create performative performances. When designing an urban structure, we cannot only consider aspects that are important to humans, because natural factors have a significant impact on how people perceive space. When confronted with sustainable design, environmental considerations common to our organism (soma) and flora and fauna do not provide a clear solution on how we should design urban lighting. In conclusion, from an architectural standpoint, what solutions would be appropriate in the contexts relevant to the most important perspectives – environmental, urban, and philosophical – will be considered.en_EN
dc.identifier.citationCzaplicka Z., Czaplicka A., Rola światła w funkcjonowaniu miasta. W: Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem, Tabaka P. (red.), Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej ; Nr. 2366, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2022, s. 315-330, ISBN 978–83–66741–46–1, DOI 10.34658/9788366741461.16.
dc.identifier.doi10.34658/9788366741461.16
dc.identifier.isbn978–83–66741–46–1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/4591
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34658/9788366741461.16
dc.language.isoplpl_PL
dc.page.numbers. 315-330
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofTabaka P. (red.), Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem., Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej; Nr 2366, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2022, ISBN 978–83–66741–46–1, DOI 10.34658/9788366741461.
dc.rightsDla wszystkich w zakresie dozwolonego użytkupl_PL
dc.rightsFair use conditionen_EN
dc.rights.licenseLicencja PŁpl_PL
dc.rights.licenseLUT Licenseen_EN
dc.subjectzanieczyszczenie światłempl_PL
dc.subjectarchitekturapl_PL
dc.subjectperformatykapl_PL
dc.subjectmiastopl_PL
dc.subjectfilozofia przestrzenipl_PL
dc.subjectlight pollutionen_EN
dc.subjectarchitectureen_EN
dc.subjectperformanceen_EN
dc.subjectcityen_EN
dc.subjectphilosophy of spaceen_EN
dc.titleRola światła w funkcjonowaniu miastapl_PL
dc.title.alternativeThe role of light in the cityen_EN
dc.typerozdział - monografiapl_PL
dc.typechapter - monographen_EN

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
16_Rola_swiatla_Czaplicka_2022.pdf
Rozmiar:
1.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis:

Kolekcje