Mikrobiologiczne zanieczyszczenie chłodziw do obróbki metali i ich wpływ na stan czystości powietrza

dc.contributor.authorCyprowski, M.
dc.contributor.authorPiotrowska, M.
dc.contributor.authorŻakowska, Z.
dc.contributor.authorSzadkowska-Stańczyk, I.
dc.date.accessioned2021-05-20T11:21:27Z
dc.date.available2021-05-20T11:21:27Z
dc.date.issued2006
dc.descriptionMateriały konferencyjne zostały wydane jako numer specjalny czasopisma "Ochrona przed Korozją - 9s/A/2006".pl_PL
dc.description.abstractPraca przedstawia wyniki badań mikrobiologicznego zanieczyszczenia chłodziw do obróbki metali oraz ich wpływu na stan powietrza na stanowiskach pracy. Badania prowadzono w zakładach branży metalowej zlokalizowanych w Łodzi przy 5 maszynach obróbczych. Analiza cieczy chłodzących wykazała ogólną liczbę bakterii w zakresie od 7,2x10³ do 2,8x10⁷ jtk/cm³, z czego od 60 do 96% stanowiły bakterie gram (-) mogące produkować endotoksyny. Grzyby pleśniowe występowały w liczbie od 4,0x10¹ do l,5x10³ jtk/cm³. Z cieczy obróbczych wyizolowano łącznie 10 gatunków bakterii oraz 3 gatunki grzybów pleśniowych. Liczba bakterii w powietrzu była na poziomie od 7,2x10³ jtk/m³ do 1,4x10⁵ jtk/m³. Z jednej z prób nie wyizolowano bakterii gram(-), w pozostałych ich liczba mieściła się w zakresie od 3,6x 10³ jtk/m³ do 4,2x 10⁴ jtk/m³. Liczba grzybów była znacznie mniejsza i nie przekraczała 10² jtk/m³. Z powietrza wyizolowano 12 gatunków bakterii i 14 grzybów pleśniowych. Stwierdzono, iż blisko połowa oznaczonych bakterii została wyizolowana zarówno w chłodziwach jak i w powietrzu przy pracujących urządzeniach. Podobnych zależności nie zaobserwowano w przypadku grzybów pleśniowych. Uzyskane wyniki badań wskazują, iż źródłem mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza mogą być używane chłodziwa.pl_PL
dc.description.abstractThe results of an investigation into microbiological contamination of metalworking fluids and the impact on air quality are presented in this work. 5 machines in metalworking factories in Lodz underwent evaluation. The total number of bacteria ranged from 7,2x10³ CFU/cm³ to 2,8x10⁷ CFU/cm³. 60-90% of total bacteria were gram-negative bacteria. Fungal contamination levels of fluids varied between 4,0x 10¹ and 1,5 x 10³ CFU/cm³. 10 species of bacteria and 3 species of fungi were isolated from metalworking fluids. The total number of bacteria in ambient air ranged from 7,2x10³-l,4x10⁵ CFU/m³. Gram-negative bacteria was not isolated in one sample, however the other samples ranged from 3,6x10³ to 4,2x10⁴ CFU/m³.The number of fungi didn't exceed 10² CFU/m³. 12 species of bacteria and 14 species of fungi were isolated from the air. It was found that around half of the bacterial species were isolated from metalworking fluids and from the air near working machines. These associations were not observed with fungi. Results of the presented investigation show that the source of air contamination might be metalworking fluids.en_EN
dc.identifier.citationCyprowski M., Piotrowska M., Żakowska Z., Szadkowska-Stańczyk I., Mikrobiologiczne zanieczyszczenie chłodziw do obróbki metali i ich wpływ na stan czystości powietrza. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, s. 226-229, ISSN 0473-7733.
dc.identifier.issn0473-7733
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3494
dc.language.isoplpl_PL
dc.page.numbers. 226-229
dc.publisherWydawnictwo SIGMA-NOTpl_PL
dc.relation.ispartofRozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, ISSN 0473-7733.
dc.subjectmikrobiologiczne zanieczyszczenie chłodziwpl_PL
dc.subjectchłodziwa do obróbki metali - zanieczyszczeniapl_PL
dc.subjectzanieczyszczenie powietrza na stanowisku pracy przy obróbce metalipl_PL
dc.subjectmicrobial contamination of coolantsen_EN
dc.subjectmetalworking coolants - contaminationen_EN
dc.subjectair pollution at the workplace when working with metalsen_EN
dc.titleMikrobiologiczne zanieczyszczenie chłodziw do obróbki metali i ich wpływ na stan czystości powietrzapl_PL
dc.title.alternativeMicrobiological contamination of metalworking fluids and their impact on air qualityen_EN
dc.typereferatpl_PL
dc.typepaperen_EN

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
Mikrob_zanieczysz_Piotrowska_Zakowska_2006.pdf
Rozmiar:
347.49 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: