Aktywność bibliotek niemieckich

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie EBIB

Abstrakt

Spadek zainteresowania książką i biblioteką jest zjawiskiem globalnym, dotykającym społeczeństwa niezależnie od terytorium zamieszkania, zasobności portfela czy wykształcenia. Mimo to aktywność czytelniczą niemieckiego społeczeństwa można uznać za imponującą. Według oficjalnych danych z 2007 r. opublikowanych przez Niemiecki Związek Bibliotekarzy (NZB)[1], w Niemczech funkcjonuje blisko 11,5 tys. bibliotek różnego typu, które każdego roku odwiedzane są przez ponad 200 milionów użytkowników (dziennie ponad 667 tys.). Warto jednak zauważyć, że mimo bogatej oferty edukacyjno-kulturalnej dostępnej w bibliotekach, młodzi czytelnicy czytają mniej i mają coraz większe problemy ze zrozumieniem tego, co czytają. Według badań przedstawionych w artykule Jak dziecko idzie do książki[2] na łamach dziennika „Der Tagesspiegel”, aż 20% 15-latków nie posiada odpowiednich kwalifikacji czytelniczych, tj. nie radzi sobie ze zrozumieniem czytanego tekstu, kojarzeniem i interpretacją podstawowych faktów oraz formułowaniem wniosków. Sytuacja taka zmniejsza szanse na kontynuację edukacji w przyszłości.

Opis

Słowa kluczowe

Biblioteki niemieckie

Cytowanie

Biuletyn EBIB, nr 4 (95)