Artykuły (B)

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 153
 • Pozycja
  Zarządzanie informacją naukową
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Sójkowska, Iwona
  Biblioteka akademicka wspomaga dydaktykę i badania naukowe, udostępniając literaturę oraz uczestnicząc w procesie kształcenia. Od tego roku został wprowadzony obowiązkowy przedmiot „Zarządzanie informacją naukową”.
 • Pozycja
  "Porwane" czasopisma - pułapka na autorów
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Szczepaniak, Jolanta
  Popularną praktyką drapieżnych wydawców jest „porywanie” czasopism. Polega to na sklonowaniu strony internetowej tak, by do złudzenia przypominała witrynę wiarygodnego czasopisma.
 • Pozycja
  Drapieżne czasopisma w ministerialnym wykazie
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Szczepaniak, Jolanta
  Drapieżne czasopisma stanowią dla nauki coraz większy problem. Niestety, mimo podejmowanych działań ich liczba wciąż wzrasta. Co więcej, przeniknęły one do najważniejszych baz danych i można je znaleźć w ministerialnym wykazie czasopism naukowych.
 • Pozycja
  Startujemy z e-bookami!
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Krakowiak, Tomasz
  Do niedawna książki publikowane przez Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej można było nabyć jedynie w formie papierowej w księgarni Biblioteki Głównej PŁ, na stronie wydawnictwa oraz za pośrednictwem współpracujących hurtowni i księgarń. Tradycyjna forma dystrybucji została od sierpnia 2020 roku rozszerzona o sprzedaż e-booków, czyli książek elektronicznych do pobrania on-line.
 • Pozycja
  Repozytoria danych badawczych
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Wróblewska, Małgorzata; Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata
  Parlament Europejski przyjął 4 kwietnia 2019 r. dyrektywę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Jest to działanie, które ma na celu m.in. poprawę dostępności i innowacyjnego używania danych powstałych podczas badań naukowych, finansowanych ze środków publicznych.
 • Pozycja
  Biblioteka w ocenie Politechniki Łódzkiej
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Sójkowska, Iwona
  W ostatnim kwartale 2020 r. Biblioteka PŁ przeprowadziła ankietowe badania satysfakcji swych użytkowników. Dzięki temu poznano opinie środowiska PŁ oraz pozyskano wyniki do ogólnopolskiej analizy funkcjonowania bibliotek naukowych. Do badań użyto narzędzia MS Office 365 Forms i ustandaryzowanego formularza pytań dla bibliotek naukowych.
 • Pozycja
  Jak przygotować dane badawcze do publikacji
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Wróblewska, Małgorzata; Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata
  W ostatnich czasach koniecznością staje się upowszechnianie danych badawczych, przynajmniej w zakresie niezbędnym do weryfikacji twierdzeń zawartych w publikacji naukowej. Dzieje się tak między innymi ze względu na wymogi instytucji finansujących badania, takich jak na przykład Narodowe Centrum Nauki, czy też uczelni posiadających instytucjonalne polityki otwartości oraz wydawców czasopism naukowych.
 • Pozycja
  Znaczenie ISBN dla naukowców
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020) Szczepaniak, Jolanta
  Numer ISBN nie jest w polskim prawie obowiązkowy, jednak dla wydawców oraz dla autorów i naukowców ma duże znaczenie ze względu na prestiż, indeksowanie w bazach oraz naukową ewaluację.
 • Pozycja
  Jubileusz Biblioteki Budownictwa i Architektury
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020) Kamińska, Dobrosława; Olszewski, Grzegorz
  W bieżącym roku obchodzimy jubileusz 50-lecia funkcjonowania biblioteki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Mimo licznych zmian ustrojowych i środowiskowych biblioteka przetrwała do obecnych czasów, służąc pracownikom i studentom Politechniki Łódzkiej, a także użytkownikom spoza uczelni.
 • Pozycja
  System antyplagiatowy w ofercie Wydawnictwa
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020) Szczepaniak, Jolanta
  Jednym ze standardów wydawniczych, którym podlegają publikacje w czasopismach naukowych, jest kontrola oryginalności pracy, czyli stosowanie jednego z dostępnych systemów wykrywających plagiaty i autoplagiaty. W ofercie Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej jest dostępny Plagiat.pl – jeden z najpopularniejszych systemów antyplagiatowych w Polsce.
 • Pozycja
  Autoplagiat i jak go unikać
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020) Utracka, Dorota
  Często w praktyce redakcyjnej spotykamy się z pytaniami dotyczącymi autoplagiatów. Zadają je w szczególności autorzy lub doktoranci, którzy chcą opublikować tekst bazujący na wcześniejszych pracach naukowych lub na opublikowanych artykułach. Zawsze pojawia się obawa, by nowa publikacja nie spotkała się z zarzutami popełnienia autoplagiatu. Czym jest to zjawisko, jak postrzegane jest w środowisku naukowym i co zrobić, by uniknąć plagiatowania samego siebie?
 • Pozycja
  Otwieranie danych badawczych w Politechnice Łódzkiej
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020) Wróblewska, Małgorzata
  Dane badawcze – schować do szuflady czy podzielić się z innymi? W Bibliotece PŁ trwają prace nad utworzeniem repozytorium danych badawczych dla projektów realizowanych w Politechnice Łódzkiej. Biorąc pod uwagę przytoczone w artykule korzyści i trendy światowe można sądzić, że repozytorium przyczyni się do rozwoju nauki i ułatwienia badaczom pracy.
 • Pozycja
  O znaku towarowym
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020) Rutkowska, Anna
  Wraz z najnowszą nowelizacją przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej znika obowiązek graficznego przedstawiania znaków towarowych, obecnego w dotychczasowej definicji znaku towarowego. Od 16 marca 2019 r. znaki towarowe mogą być przedstawiane w dowolnej formie z wykorzystaniem ogólnie dostępnej technologii, o ile sposób przedstawienia jest jasny, precyzyjny, samodzielny, zrozumiały, trwały, obiektywny i łatwo dostępny.[...]
 • Pozycja
  Targi Ciekawej Książki
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020) Walenciak, Jolanta
  Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej zaprezentowało swój dorobek na 9. Targach Ciekawej Książki, ważnym wydarzeniu branży księgarskiej i wydawniczej. W Targach, którym przyświecało motto Tak pisać by słowom było ciasno, a myślom przestronnie udział wzięło blisko 60 wystawców, którzy przyjechali do Łodzi promować swoje najgorętsze tytuły. Targi odwiedziło ponad 12 tysięcy osób.[...]
 • Pozycja
  Warsztaty patentowe
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018) Gajda, Izabela
  W Bibliotece PŁ odbyły się warsztaty wyszukiwania opisów patentowych wynalazków w bazach danych z European Patent Office (EPO) oraz Urzędu Patentowego RP.
 • Pozycja
  Słów kilka o bibliotekach w Chorwacji
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018) Hołasek, Andrzej R.
  Program edukacyjny w Chorwacji przybliżył polskim bibliotekarzom działalność i warunki pracy w wybranych bibliotekach szkolnych, miejskich i naukowych w tym kraju.W wyjeździe zorganizowanym przez Unię Europejskich Federalistów w Łodzi przy współpracy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie wziął udział, jako przedstawiciel Biblioteki PŁ, autor niniejszego artykułu. Wizyta polskich bibliotekarzy obejmowała placówki znajdujące się na terenie Istrii oraz Bibliotekę Narodową i Uniwersytecką w Zagrzebiu.[...]
 • Pozycja
  Kronikarska historia Poliechniki Łódzkiej
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018) Szczepaniak, Jolanta
  Badanie historii sprzed kilkudziesięciu lat to praca wymagająca czasu, skrupulatności kronikarza oraz zacięcia dokumentalisty. Tym bardziej doceniamy pracę, jaką pan Czesław Żyliński włożył w stworzenie jedynego w swoim rodzaju dzieła, publikacji bazującej na informacjach, które pojawiały się w dawnej prasie, przedstawiającej pierwsze lata Politechniki Łódzkiej.
 • Pozycja
  Koalicja Otwartej Edukacji
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018) Gajda, Izabela
 • Pozycja
  Erasmus Week dla bibliotekarzy
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018) Szczepaniak, Jolanta
  Współpraca i integracja na forum międzynarodowym to jeden z filarów programu Ersamus+. Jednym z „branżowych” wydarzeń jest Erasmus Library Staff Training Week, którego drugą edycję zorganizowała największa grecka uczelnia Aristotle University of Thessaloniki. W wydarzeniu uczestniczyło 50 bibliotekarzy z kilkunastu krajów Europy, a także z Maroka, Libanu i Izraela. Zostanie ono zapamiętane zarówno za względu na międzynarodowe kontakty, udaną integrację, efektywną wymianę poglądów, jak i urok jednego z najpiękniejszych miast na Bałkanach.[...]
 • Pozycja
  Redaktor Bohdan Stefanowski.
  (Politechnika Łódzka, 2017) Żyliński, Czesław