Nowa Urbanistyka. Metodyka i zasady projktowania według SmartCode

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

"Podstawowym celem pracy jest szczegółowe przedstawienie metodyki planowania przestrzennego, która jest charakterystyczna dla nurtu ideowego zwanego we współczesnej urbanistyce New Urbanism, a występującego w Polsce najczęściej pod nazą „nowy urbanizm”, „nowa urbanistyka” lub „nowa miejskość”1.Pojęcie metodyka ma dwie różne, choć zbliżone definicje. Metodyką nazywa się „zespół zasad, sposobów, metod wykonania jakieś pracy, zajmowania się jakimś zagadnieniem” lub: „naukę, wykład, dzieło omawiające metody pracy, badań naukowych”2. Opisana w tej pracy metodyka działania ruchu New Urbanism obejmuje zbiór zasad i sposobów realizacji idei, które definiuje tzw. Karta Nowej Urbanistyki (Chapter of the New Urbanism) – dekalog ruchu. Tworzą ją zatem przede wszystkim zasady projektowania urbanistycznego oraz sposoby wykonywania dokumentów planistycznych i tworzenia prawa miejscowego, ale również metody realizacji procesu legislacyjnego, w tym prowadzenie warsztatów urbanistycznych(charrette) w ramach partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Częścią tak przedstawionej metodyki jest w moim przekonaniu także podejście zwiazane ze sposobem przedstawiania idei „nowego urbanizmu” – swoisty „marketing idei”, na który składa się wiele czynników szczególnie docenianych przez praktyków. [...]"

Opis

Projekt okładki: Miłosz Lodowski

Słowa kluczowe

Nowa Urbanistyka, architektura, charrette, SmartCode, New Urbanism, architecture, charrette, SmartCode

Cytowanie

Domińczak M., Nowa Urbanistyka. Metodyka i zasady projektowania według SmartCode, Seria: Monografie PŁ; Nr 2331, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2020, ISBN 978-83-66287-65-5, DOI: 10.34658/9788366287655.