Rola mikroflory powietrza zewnętrznego w kształtowaniu bioaerozolu grzybowego pomieszczeń zamkniętych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2001

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Celem badań było określenie wpływu mikroflory powietrza zewnętrznego na skład ilościowy i jakościowy bioaerozolu grzybowego w pomieszczeń zamkniętych. Przebadano pomieszczenia zdrowe i z obecnością grzybów na przegrodach budowlanych. Wykazano zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego na poziomie od 6, 7x 10² do 1,3x 10³ jtk/m³ w zależności od dzielnicy, zaś powietrza wewnętrznego w mieszkaniach zdrowych i zagrzybionych na porównywalnym poziomie średnio ok. 10² jtk/m³. We wszystkich badanych próbach stwierdzono dominację grzybów należących do rodzajów Aspergillus i Penicillium. Źródłem mikroflory pomieszczeń zamkniętych jest powietrze atmosferyczne oraz mikroflora aktywująca się na przegrodach budowlanych, wprowadzana do pomieszczeń wraz z różnymi materiałami budowlanymi.
The aim of this study was to examine the sources and composition of fungal aerosol in indoor environment. The healthy and mouldy buildings were investigated. Total counts of airbome fungi in open air were in the range from 6,7x10² to l,3x10³ cfu/m³ depending of district. The concentration of indoor air fungal aerosol was similar in healthy and mouldy buildings (mean about 10²cfu/m³). The Aspergillus and Penicillium species were dominant in the investigated environment. The sources of indoor air pollution were outdoor air and microflora of dividing walls carrying with different building materials.

Opis

Słowa kluczowe

mikroflora powietrza, bioaerozol grzybowy, pomieszczenia zamknięte, zanieczyszczenia powietrza, air microflora, mushroom bioaerosol, closed room, air pollution

Cytowanie

Piotrowska M., Żakowska Z., Gliścińska A., Bogusławska-Kozłowska J., Rola mikroflory powietrza zewnętrznego w kształtowaniu bioaerozolu grzybowego pomieszczeń zamkniętych. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001: materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 113-118, ISBN 83-87202-93-2.