Wstęp do logiki i teorii mnogości

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Opis

Na okładce : Instytut Matematyki - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej - Politechnika Łódzka
On the cover : Institute of Mathematics - Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics - Lodz University of Technology

Słowa kluczowe

logika - podręczniki akademickie, teoria mnogości - podręczniki akademickie, wykłady z matematyki - podręczniki akademickie, logic - academic textbooks, set theory - academic textbooks, lectures in mathematics - academic textbooks

Cytowanie

Bienas M., Głąb Sz., Wstęp do logiki i teorii mnogości, Seria: Podręczniki i Skrypty Politechniki Łódzkiej; Nr 2359, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2022, ISBN 978-83-66741-02-7, doi: 10.34658/9788366741027.