Analiza obrazu mikroskopowego w badaniach biodegradacji PE modyfikowanych skrobią

Ładowanie...
Miniatura

Data

2001

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Folie polietylenowe modyfikowane skrobią w ilości 10% i 20% poddane zostały biodegradacji przy użyciu wyselekcjonowanych aktywnych amylolitycznie szczepów z grupy bakterii, promieniowców i grzybów strzępkowych. Kontrolę biodegradacji folii przeprowadzono na podstawie analizy obrazu mikroskopowego. Stwierdzono, że po 30 dniach inkubacji folie zawierające 10% skrobi nie wykazały żadnych objawów degradacji. Na folii zawierającej 20% skrobi wystąpiły ogniska ubytku ziaren skrobi, głównie w wyniku rozwoju A. niger, A. oryzae, a także promieniowca (szczep 33).
The LPDE blend was prepared as 10 and 20 wt.% potatoe starch and EAA used as compatibiliser. The effect of different type microbes (bacteria, Actinomycetes, filamentous fungi) on biodegradation of blends has been studied by polarizing microscope for comparison behavior. The degree of biodecomposition depens on the type of microbes used. The best effect show A .niger, A. oryzae and Actinomyces (strain 33) after biodegradation.

Opis

Słowa kluczowe

folie polietylenowe, folie polietylenowe modyfikowane skrobią, folie polietylenowe - biodegradacja, polyethylene films, starch-modified polyethylene films, polyethylene films - biodegradation

Cytowanie

Kuberski S., Zarzycki R., Żakowska Z., Stobińska H., Piątkiewicz A., Analiza obrazu mikroskopowego w badaniach biodegradacji PE modyfikowanego skrobią. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001: materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 225-227, ISBN 83-87202-93-2.