Etyka - biznes - zarządzanie

Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

Etyka biznesu, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Ekonomia-aspekt moralny, Zarządzanie-aspekt moralny

Cytowanie

Bokszańska G., Etyka - biznes - zarządzanie., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, ISBN 978-83-7283-390-7.