Zamów książkę do biblioteki - elektroniczne zamówienia w Bibliotece PŁ.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka

Abstrakt

Gromadzenie zbiorów to jedno z podstawowych zadań biblioteki. Ilość, a zwłaszcza jakość zbiorów, czyli właściwy dobór tematyczny książek zgodny z profilem uczelni, decydują o przydatności i wykorzystaniu zbiorów w pracy dydaktycznej i naukowej. W celu usprawnienia tego procesu Biblioteka Politechniki Łódzkiej od października 2013 roku udostępnia na ogólnouczelnianej platformie WIKAMP usługę Propozycja zakupu książki naukowej i dydaktycznej. Dzięki niej użytkownik ma możliwość współdecydowania o zakupie nowych tytułów do Biblioteki Głównej i bibliotek filialnych, a także o uzupełnieniu zbiorów o brakujące egzemplarze niezbędnych skryptów i podręczników.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Życie Uczelni, 2014 nr 127 s.45