Ekstrakcja związków bioaktywnych z ziaren ryżu wspomagana ultradźwiękami.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Olej ryżowy jest używany na szeroką skalę w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym oraz spożywczym. Ze względu na bogatą zawartość takich związków, jak tokoferol, tokotrienol i oryzanol uznawany jest jako naturalne źródło antyoksydantów. W przeprowadzonych badaniach jako materiału badawczego użyto otrębów ryżowych będących produktem pośrednim w procesie przemiału ryżu. Ekstrakcję przeprowadzono, stosując cztery typy rozpuszczalników (etanol, aceton, izopropanol oraz heksan) przy zmianie podstawowych parametrów procesu (temperatura i czas). W celu zwiększenia ilości wyekstrahowanych związków zastosowano ekstrakcję wspomaganą ultradźwiękami.

Opis

Słowa kluczowe

ryż, ultradźwięki, ekstrakcja, ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami, rice, ultrasounds, extraction, ultrasound assisted extraction

Cytowanie

Sołtysiak K., Ekstrakcja związków bioaktywnych z ziaren ryżu wspomagana ultradźwiękami. W: VII Seminarium Studenckie. Bezpieczeństwo w inżynierii procesowej, Politechnika Łódzka - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, s. 6-14, ISBN 978-83-7283-891-9.