Logistyka produkcji : procesy, systemy, organizacja

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Difin SA

Abstrakt

Tematem monografii jest „Logistyka produkcji. Procesy• Systemy• Organizacja". Wybór tematu był podyktowany wzrastającym znaczeniem logistyki, w tym logistyki stosowanej, która jest ściśle związana z racjonalizowaniem strumieni materiałów i informacji w procesach wytwórczych. Celem pracy było przeprowadzenie analizy nowych uwarunkowań i sposobów kształtowania nowoczesnych działań logistycznych, związanych z produkcją w warunkach nowych technik i technologii wytwarzania, z uwzględnieniem procesów zachodzących w łańcuchach dostaw. Nowe otoczenie produkcji związane jest z osiągnięciami teorii i praktyki, m.in. w takich dyscyplinach, jak: mikroelektronika, informatyka, telekomunikacja, automatyzacja, robotyzacja, elastyczne systemy produkcji, inżynieria materiałowa. Organizacja i funkcjonowanie logistyki produkcji to wyzwanie wobec nowych struktur i wymagań związanych z funkcjonowaniem łańcucha dostaw, w którym pojawiają się tacy uczestnicy, jak przedsiębiorstwa sieciowe, wirtualne czy domowe wytwórcze laboratoria Fab-laby. Głównym problemem badawczym sformułowanym w postaci pytania i podjętym w monografii jest: co kształtuje optymalne funkcjonowanie logistyki produkcji we współczesnych systemach wytwórczych powiązanych łańcuchami dostaw? [...]

Opis

Autorzy poszczególnych rozdziałów monografii : Łapuńka, Iwona - podrozdziały 2.4, 5.4 i 5.5 - Maciejewski, Jacek - podrozdziały 2.1 i 2.2 Szymonik, Jacek - rozdziały 3, 8 i 9 Szymonik, Andrzej - rozdziały 1, 4, 6, 7 i podrozdziały 2.3, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.6 Nowak, Iwo - rozdział 10

Słowa kluczowe

logistyka (organizacja), produkcja - zarządzanie, logistyka stosowana, logistyka produkcji, łańcuch dostaw, logistics (organization), production - management, applied logistics, production logistics, supply chain

Cytowanie

Szymonik A., Szymonik J., Maciejewski J., Łapuńka I., Nowak I., Logistyka produkcji : procesy, systemy, organizacja., Difin SA, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7641-674-8.