Person identification based on iris image analysis with special emphasis on hardware implementation

Brak miniatury

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

The paper presents main results of PhD dissertation concerning authentication systems based on the analysis of iris pattern. The work presents the possibility of computing hardware acceleration of this process.
W artykule przedstawiono główne rezultaty badań zawartych w rozprawie autora dotyczącej systemów uwierzytelniania osób na podstawie obrazu tęczówki oka. Zaprezentowano wątek sprzętowej implementacji systemu uwierzytelniania 1:N przy użyciu układów FPGA i DSP.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2010 z.122 s.13-18 streszcz.