Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Abstrakt

Władza w organizacji gospodarczej to możliwość wpływu na określone zasoby organizacji, aby działały zgodnie z wolą organów władzy, w tym menedżerów. Autor, biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w polskiej gospodarce, pokazał, jak zmienia się rola menedżerów, a więc jak zmieniają się ich kwalifikacje, spełniane funkcje, stosowane metody i style kierowania, relacje z właścicielami i grupami interesów. W książce zawarto wiele praktycznych wskazówek, które mogą być przydatne dla kadry kierowniczej firm, członków rad nadzorczych i grup właścicielskich, a także dla studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów oraz uczestników kursów i szkoleń doskonalących umiejętności menedżerskie.

Opis

Słowa kluczowe

szefowie przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwem, organizacja gospodarcza, kadra kierownicza, business management, economic organization, managers

Cytowanie

Lachiewicz S., Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, ISBN 978-83-208-1703-4.