Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 1

Ładowanie...
Miniatura

Data

2005

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

[...] Tematyka książki obejmuje zagadnienia dotyczące zarządzania organizacjami gospodarczymi z uwzględnieniem współczesnych koncepcji i metod usprawniających funkcjonowanie tych jednostek. W ramach nawet obszernego opracowana nie jest możliwe zaprezentowanie wszystkich koncepcji i metod zarządzania, gdzie obok teoretycznego ujęcia przedstawione zostałyby praktyczne aspekty ich zastosowania. Zakres tematyczny książek obejmuje dziewięć części o następujących tytułach: • zarządzanie przedsiębiorstwem, • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, • zarządzanie marketingowe, • zarządzanie finansami, • zarządzanie zasobami ludzkimi, • zarządzanie handlem i usługami • zarządzanie wiedzą, • systemy informatyczne w procesach zarządzania, • zarządzanie ochroną środowiska. Mam nadzieję, że treści zawarte w książce okażą się być użyteczne dla teoretyków i praktyków zajmujących się zarządzaniem organizacjami gospodarczymi. [...]

Opis

Red. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzy

Słowa kluczowe

zarządzanie przedsiębiorstwem, marketing zarządzanie, zarządzanie finansowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, business management, marketing management, financial management, small and medium sized enterprises

Cytowanie

Lewandowski J. (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 1., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005, ISBN 83-7283-186-6.