Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników. Teoria i praktyka Behavior Based Safety.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Przedmiotem monografii jest analiza czynników mających istotne znaczenie w kontekście wyboru zachowania jednostki w sytuacji pracy oraz wskazanie możliwości jego modyfikacji przez proces Behawior-Based Safety (BBS). Celem nadrzędnym publikacji jest prezentacja metodyki wdrożenia i prowadzenia procesu BBS w organizacji. Chociaż bezpieczeństwo oparte o zachowania (BBS) to idea funkcjonująca z powodzeniem na całym świecie od wielu lat, to nie doczekała się zbyt wielu publikacji, a na rynku polskim prezentowana monografia jest pierwszą tego typu monografią [...]. Monografia składa się z dwóch części. Część pierwsza, poświęcona wybranym aspektom funkcjonowania jednostki w sytuacji zagrożenia, obejmuje cztery rozdziały, w których zaprezentowane zostały zagadnienia związane z problematyką wypadkowości, psychologiczne aspekty związane z bezpieczeństwem, omówione zostały istotne czynniki wpływające na zachowanie jednostki w sytuacji ryzyka oraz stosowane w organizacjach metody prewencji i profilaktyki wypadkowej. Część druga prezentuje zagadnienia związane z metodyką prowadzenia procesu BBS w organizacji. Składa się również z czterech rozdziałów, w których zaprezentowana została idea BBS, procedura wdrożenia oraz metody weryfikacji skuteczności wzmiankowanego procesu. W rozdziale ósmym zaprezentowano przegląd badań dotyczących efektywności stosowanych programów profilaktycznych ze szczególnym naciskiem na prezentacje badań pokazujących skuteczność procesu BBS. Monografia przygotowana jest w oparciu o rodzime doświadczenia i na kanwie polskich realiów związanych z problematyką i funkcjonowaniem zasad bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, wszystkich tych, dla których kwestie bezpieczeństwa nie pozostają obojętne, w szczególności dla pracowników służ bhp, studentów inżynierii i bezpieczeństwa pracy, psychologów pracy i organizacji, pracodawców i menedżerów, pracowników naukowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

Opis

Projekt okładki: Niewiadomska, Agata
Wydanie I

Słowa kluczowe

systemy bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwo, BHP, Behavior-Based Safety (BBS), wypadkowość, zasady bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, psychologia bezpieczeństwa pracy, accident and operational safety analysis, accident analysis techniques, implementation of Behavior-Based Safety (BBS), organizational safety, psychologia zachowań ryzykownych

Cytowanie

Znajmiecka, M., Boczkowska, K., Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników. Teoria i praktyka Behavior Based Safety, Seria: Monografie PŁ;Nr 2342, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2020, 978-83-66287-79-2, doi: 10.34658/9788366287792.