Kształtowanie kompetencji społecznych i kierowniczych studentów kierunku Gospodarka przestrzenna w Politechnice Łódzkiej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W artykule przedstawiono część badań, dotyczących kompetencji społecznych i kierowniczych, nabywanych przez studentów kierunku Gospodarka przestrzenna w Politechnice Łódzkiej.
The article presented results of survey concerns students' social and leadership competences in the Technical University of Lodz.

Opis

Słowa kluczowe

kompetencje społeczne, kompetencje kierownicze, gospodarka przestrzenna

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Architektura., 2011 z.1 s.119-126 sum.