XLIV Konferencja Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN: nauka, technologia i innowacje w żywności i żywieniu

Abstrakt

Sesje Naukowe Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk (KNoŻiŻ PAN) są organizowane przez krajowe ośrodki akademickie związane z naukami o żywności i żywieniu w dwuletnich cyklach. Sesje te stanowią największe w skali kraju forum prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w dziedzinie technologii żywności i żywienia człowieka, jak również wymiany poglądów oraz doświadczeń pracowników jednostek naukowych i przedstawicieli przemysłu spożywczego. Tematyka XLIV Sesji dotyczyć będzie szeroko pojętej problematyki związanej z oddziaływaniem żywności i odżywiania na zdrowie człowieka.

Opis

Streszczenia w jęz. angielskim
Projekt graficzny okładki: Grzelczyk, J.
Projekt graficzny okładki: Klewicki, R.
Skład: Oracz, J.
Wydarzenie: XLIV Konferencja Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN; Łódź, 3-4 lipca 2019 r.; http://pan.binoz.p.lodz.pl
Organizator konferencji: Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ; Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN; Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Za treść zamieszczonych materiałów odpowiadają ich autorzy.

Słowa kluczowe

żywność funkcjonalna, innowacyjne technologie w produkcji żywności, bezpieczeństwo żywności, żywienie człowieka, biotechnologia, aspekty środowiskowe w produkcji żywności, biotechnology, food quality, functional foods, genotoxicity, microbiological contamination, food chemistry, essentials oil, chemical technology of food

Cytowanie

Bartodziejska B.,Bogucki M., Chachuła G., Chlebicz A., Chmiela M., Gajda E., Gajewska M., Harasimiuk W., Kaczmarska M., Klewicka E., Klewicki R., Kopczyńska K., Kowalska G., Kowalski R., Koziołkiewicz M., Król K., Królasik J., Kunicka-Styczyńska A., Latoch A., Łosiewicz A., Madaj M., Markowska J., Matusiak A., Mazurek A., Stasiak D., Misztal K., Nowak A., Oracz J., Pankiewicz U., Paziak-Domańska B., Plucińska A., Polak E., Ponder A., Sadłowska K., Sikorska A., Sujka M., Szosland-Fałtyn A., Śliżewska K., Tyfa A., Wieczorek J., Włodarczyk-Stasiak M., Wojciechowska A., Wrześniewska-Wal I., Wyka K., Żyżelewicz D., XLIV Konferencja Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN: nauka, technologia i innowacje w żywności i żywieniu., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, ISBN 978-83-66287-14-3, doi: 10.34658/9788366287143