Nieliniowe układy dynamiczne - problem nadal otwarty.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

W pracy przedstawiono zjawisko wystąpienia synchronizacji oscylatorów typu Duffing podwieszonych do elastycznej belki. Zbadano wpływ zmiany modelu belki na zachowanie oscylatorów. Wykazano, że dla danych warunków początkowych wzbudzenia, początkowo nieliniowe, chaotyczne oscylacje struktury stają się okresowe i synchroniczne.
The paper presents the phenomenon of synchronization of Duffing oscillators suspended on a flexible beam. This article presents the results of changes in the beam model on the behavior of oscillators. It was shown that for the initial conditions of excitation, initially nonlinear, chaotic oscillations of structures become periodic and synchronous.

Opis

Słowa kluczowe

nieliniowe układy dynamiczne, oscylator typu Duffing, synchronizacja oscylatorów, elastyczna belka, wzbudzenie

Cytowanie

Mechanik 2011 nr 7 s. 89-94