Spedycja i obsługa terminala kontenerowego - analiza studium przypadku

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

[...] Celem niniejszego rozdziału jest opis funkcjonowania firmy transportowo-spedycyjnej, która na terenie województwa łódzkiego jest jednym z kluczowych operatorów logistycznych. Zakres badań obejmuje dokładną charakterystykę przedsiębiorstwa wraz z przedstawieniem jego struktury oraz realizowanego zakresu usług, identyfikacja nieprawidłowości oraz zaproponowanie koncepcji usprawnień. Zidentyfikowano przy tym dwa problemy badawcze: - brak synchronizowanego programu do obsługi kierowcy, co powoduje wydłużenie jego obsługi, - zbyt mała powierzchnia składowa dostępna na terenie zakładu.[...]

Opis

Słowa kluczowe

terminal kontenerowy - obsługa, transport towarów, firma transportowo-spedycyjna, container terminal - service, transport of goods, transport and forwarding company

Cytowanie

Krok A., Galińska B., Spedycja i obsługa terminala kontenerowego - analiza studium przypadku. W: Wieloaspektowość Współczesnej Logistyki – Transport, Miasto, Konsumenci, Galińska B. (red.) ; Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej; Nr 2381, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, s. 23-38, ISBN 9788366741218.