Zastosowanie metody oznaczania ergosterolu do oceny zanieczyszczenia powietrza pleśniami

dc.contributor.authorGutarowska, B.
dc.contributor.authorJakubowska, A.
dc.date.accessioned2021-05-18T06:40:57Z
dc.date.available2021-05-18T06:40:57Z
dc.date.issued2001
dc.description.abstractCelem pracy była ocena skażenia grzybami pleśniowymi powietrza atmosferycznego oraz powietrza w pomieszczeniach użytkowych, szpitalnych i przemysłu farmaceutycznego. Wykazano wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Łodzi, również powietrza w pomieszczeniach szkolnych na uczelni, pomieszczeniach mieszkalnych oraz powietrza w gabinecie zabiegowym w szpitalu (powyżej 300 jtk/m³). W powietrzu zakładu farmaceutycznego oraz w pozostałych pomieszczeniach w szpitalu zanotowano niską liczbę pleśni. Poziom zanieczyszczenia pleśniami badano 3 metodami: sedymentacyjną Kocha, zderzeniową oraz metodą oznaczania ergosterolu. Oznaczano korelację między wynikami uzyskanymi z tych metod. Porównując metodę oznaczania ergosterolu oraz metodę zderzeniową wykazano, iż ilość ergosterolu [μg/m³] jest proporcjonalna do ilości grzybów [jtk/m³] mierzonych metodą zderzeniową. Zależność opisano funkcją wykładniczą. Ma to istotne znaczenie, ponieważ ocenę skażenia mikrobiologicznego powietrza można wykonywać przy pomocy szybkiej, metody chemicznej - oznaczania ergosterolu zamiast metodami hodowlanymi.pl_PL
dc.description.abstractMoulds contamination of air, indoor air in dwellings, air in hospital and pharmaceutical industrial rooms was researched. Ascertained, high level of mould contamination of atmospheric air in Lodz, indoor air in university rooms, in dwelling-house and out-patients department in hospital (above 300 CFU/m³ of air). The lower number of moulds was noted in the pharmaceutical industrial rooms and another rooms in hospital. The moulds contamination was estimated by three methods: traditional Koch plate method, air sampler method and ergosterol measurement method. Also the correlation between results obtained with these methods was estimated. Comparing ergosterol measurement method and air sampler method, ascertained, that quantity of ergosterol [μg/m³] is proportional to quantities of moulds [CFU/m³] measured by air sampler method. This dependence described by an exponential equation. It has essential meaning, because estimation of moulds contamination in the air can be execute by quicker chemical method measuring of ergosterol content, instead of plate methods.en_EN
dc.identifier.citationGutarowska B., Jakubowska A., Zastosowanie metody oznaczania ergosterolu do pomiaru zanieczyszczenia grzybami strzępkowymi powietrza. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001: materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 128-132, ISBN 83-87202-93-2.
dc.identifier.isbn83-87202-93-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3437
dc.language.isoplpl_PL
dc.page.numbers. 128-132
dc.publisherPolitechnika Łódzkapl_PL
dc.publisherLodz University of Technologyen_EN
dc.relation.ispartofRozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001, ISBN: 83-87202-93-2.
dc.subjectgrzyby pleśniowe - skażenie powietrzapl_PL
dc.subjectzanieczyszczenie powietrzapl_PL
dc.subjectmetoda oznaczania ergosterolupl_PL
dc.subjectmold fungi - air pollutionen_EN
dc.subjectair pollutionen_EN
dc.subjectmethod for the determination of ergosterolen_EN
dc.titleZastosowanie metody oznaczania ergosterolu do oceny zanieczyszczenia powietrza pleśniamipl_PL
dc.title.alternativeThe aplication of ergosterol determination method to measure of fungal contamination in airen_EN
dc.typereferatpl_PL
dc.typepaperen_EN

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
Zast_met_Gutarowska_Jakubowska_2001.pdf
Rozmiar:
2.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: