Nośność cienkościennych konstrukcji kompozytowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzka
Department of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology

Abstrakt

W pracy zaprezentowano podstawowe idee w podejściu do stateczności, stanów pokrytycznych i nośności cienkościennych belek - słupów z kompozytów warstwowych o przekrojach otwartych i zamkniętych. Przedstawiono oszacowanie nośności takich konstrukcji na podstawie liniowej modalnej analizy stanów krytycznych. Porównano ją z wynikami otrzymanymi przy wykorzystaniu profesjonalnego pakiet metody elementów skończonych ANSYS 5.7.
In this paper the basic ideas on buckling, postbucklig behaviour and carrying capacity of thin-walled composite beam-columns with open and closed crosssection have been presented. Carrying capacity estimation based on lincar modal analysis for critical state have been carried out. The results of calculations obtained using analytical - numerical method and finite element method (ANSYS 5. 7) have been compared.

Opis

Słowa kluczowe

stateczność, materiały kompozytowe, nośność cienkościennych konstrukcji, stability, composite materials, load-bearing capacity of thin-walled structures

Cytowanie

Kubiak T., Kołakowski Z., Nośność cienkościennych konstrukcji kompozytowych. W: X Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 8-12 września 2003, Kowal-Michalska K. (red.), Kołakowski Z. (red.), Wydawca Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji - Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 243-250, ISBN 83-914019-2-8.