O wykorzystaniu modeli ekonometrycznych do prognozowania ruchu sieciowego

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Autorzy

Szmit, Anna
Szmit, Maciej

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Akwizycja, analiza, modelowanie, prognozowanie i symulacja ruchu sieciowego są czynnościami prowadzonymi w sieciach teleinformatycznych zarówno dla potrzeb zarządzania jakością jak i zarządzania bezpieczeństwem. W szczególności w prognozowaniu ruchu sieciowego wykorzystuje się modele statystyczne, ekonometryczne, modele szeregów czasowych oraz metody zaliczane do sztucznej inteligencji. W artykule przedstawiono krótki przegląd metod prognozowania wykorzystywanych współcześnie w metodach NBAD (ang. Network Behavioral Anomaly Detection) w odniesieniu do rekomendacji Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU).
Acquisition, analysis, modeling, forecasting and simulation of network traffic are activities carried in communication networks, both for the quality management and the stress testing, as well as in information security management. The prediction of network traffic uses among others statistical models, econometric time series models and methods included in the artificial intelligence. The article presents a brief overview of forecasting methods used in the methods of Network Behavioral Anomaly Detection according to the recommendations of the International Telecommunication Union.

Opis

Słowa kluczowe

ruch sieciowy, sieci teleinformatyczne, modele ekonometryczne, modele szeregów czasowych, modele statystyczne, metody NBAD, Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna, network traffic, communication networks, econometric models, time series models, statistical models, methods of Network Behavioral Anomaly Detection, International Telecommunication Union

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2013 z.55 s.193-201 sum.