Safety management for products and packaging

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

The paper outlines the general requirements of the health management system in the production of packaging for food products by PN EN 15593:2010. It also presents the survey results carried out among customers regarding their demand for product packaging and testing the level of knowledge of quality management systems and hygiene in production and packaging for food products.
W artykule przedstawiono ogólne wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem w produkcji opakowań do produktów spożywczych - PN EN 15593: 2010. Przedstawiono również wyniki badań przeprowadzonych wśród klientów dotyczących ich zapotrzebowania na opakowania produktów i poziomu wiedzy na temat systemów zarządzania jakością w produkcji i pakowaniu produktów spożywczych

Opis

Słowa kluczowe

organizacja i zarządzanie

Cytowanie

Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 62, Nr 1203, 2015, s. 177-191