Wiedza kadr BHP w aspekcie poziomu wykształcenia - analiza porównawcza na podstawie badań w regionie łódzkim.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Abstrakt

Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań przeprowadzonych przez autorów w ramach projektu badawczego „Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku”. Analizą objęto grupę 200 pracowników służb bhp prowadzących swą działalność na terenie województwa łódzkiego. Głównym celem analizy była ocena poziomu wiedzy kadr bhp, oraz poszukiwanie różnic lub ich braku w zależności od tego czy uprawnienia służb bhp uzyskali na poziomie szkolnictwa wyższego lub innego.
The paper presents some results of own studies in project “Evaluation and Assessment of Adaptation in Lodz Enterprises and among Health and Safety Personnel to the Changes in Regulations and Market Demands“. The analysis included a group of 200 OSH services carrying on their activities in the Lodz region. The main target of the analysis was diagnosis of the level of knowledge of OSH services and the research for differences, depending on the vocational education.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2011 nr 5, s.397-418