Podmioty obsługujące rynek nieruchomości w Polsce.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Lodz University of Technology Press
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

Rynek nieruchomości wymaga fachowej obsługi. Zatem, wraz z rozwojem rynku nieruchomości pojawiło się zapotrzebowanie na rzeczoznawców majątkowych, zarządców, pośredników w obrocie nieruchomościami, notariuszy oraz doradców inwestycyjnych. Wszystkie te zawody wymagają solidnego przygotowania, ciągłego dokształcania, specyficznych kwalifikacji. Celem referatu jest charakterystyka podmiotów obsługujących rynek nieruchomości oraz analiza dynamiki zatrudnienia w tym sektorze gospodarki narodowej w ostatnich kilku latach w Polsce.
The real estate market requires the professional service. With the real estate market development a demand for property experts, such as administrators, real estate agents, notaries and investment consultants, has appeared. All these professions require reliable preparation and background, constant training, peculiar qualifications. The paper aims to describe the entities operating in the real estate market and to analyze the employment dynamics in this national economy's sector in the last few years in Poland.

Opis

Słowa kluczowe

rynek nieruchomości, zatrudnienie, real estate market, employment

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2014 z.57 s.65-75, sum.