Integracja metod biologicznego i chemicznego utleniania ścieków przemysłowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2002

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

utlenianie - metoda biologiczna, utlenianie - metoda chemiczna, ścieki przemysłowe - utlenianie, oczyszczanie ścieków przemysłowych, oxidation - biological method, oxidation - chemical method, industrial wastewater - oxidation, treatment of industrial wastewater

Cytowanie

Ledakowicz S., Solecka M., Integracja metod biologicznego i chemicznego utleniania ścieków przemysłowych. W: Zaawansowane techniki utleniania w ochronie środowiska, Zarzycki R. (red.), Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, Łódź 2002, s. 205-233, ISBN 83-86492-13-9.