Czynniki ograniczające transfer wiedzy w sytuacji fuzji firm

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Media Press

Abstrakt

Knowledge sharing in the context of post merger integration poses unique challenges to the human management. Often post merger knowledge sharing occurs across the boundary of two previous separate organizations. Thus, one can easily speculate that all of the problematic elements of knowledge in organizations will be amplified in post merger integration contexts. This paper present basie barriers in knowledge transfer in post merger situation.
Jednym z najistotniejszych problemów, które utrudniają wykorzystanie potencjału innowacyjnego konsolidowanej firmy jest dzielenie się wiedzą. W rezultacie po fuzji część kompetencji kluczowych pracowników ginie, a często w efekcie połączenia zasobów obu firm powstaje mniejszy potencjał, aniżeli wynikałoby to z ich zsumowania. Celem referatu jest wskazanie podstawowych barier, które utrudniają transfer wiedzy w połączonej firmie. Mają one zarówno charakter organizacyjny, jak też wynikają z braku niektórych kompetencji miękkich. Kluczową kwestią jest budowanie kultury organizacyjnej w strukturach popołączeniowych, która sprzyjałaby dzieleniu się wiedzą. [...]

Opis

Słowa kluczowe

transfer wiedzy, fuzja firm, system zarządzania wiedzą, kultura organizacyjna, zarządzanie przedsiębiorstwem, knowledge transfer, company merger, knowledge management system, organizational culture, business management

Cytowanie

Stankiewicz-Mróz A., Czynniki ograniczające transfer wiedzy w sytuacji fuzji firm. W: Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy : praca zbiorowa, Jędrych E. (red.), Stankiewicz-Mróz A. (red.), Pietras A. (red.), Wydawnictwo Media Press, Łódź 2008, s. 305-313, ISBN 978-83-61215-06-6.