Modelowanie i symulacja komputerowa zjawiska rozpraszania SH fali na cienkiej niejednorodności w materiale sprężystym

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Publikacja "[...] ma na celu opracowanie uniwersalnych modeli pola fali rozproszonej na cienkiej płaskiej niejednorodności w materiale sprężystym uwzględniających dowolne parametry materiału oraz niejednorodności dla różnych warunków brzegowych na brzegu niejednorodności oraz stworzenie oprogramowania symulacyjnego wykorzystującego opracowane modele. Na podstawie badań własnych i analizy literatury zostały sformułowane tezy pracy w sposób następujący: Możliwe jest stworzenie uniwersalnego modelu pola SH fali rozproszonej na cienkiej płaskiej niejednorodności w materiale sprężystym, który uwzględnia dowolne wartości parametrów mechanicznych (gęstość, współczynnik sprężystości) materiału oraz włączenia. Możliwe jest stworzenie uniwersalnego modelu pola SH fali rozproszonej na cienkiej płaskiej sztywno podpartej niejednorodności w materiale sprężystym, który uwzględnia dowolne wartości parametrów mechanicznych (gęstość, współczynnik sprężystości) materiału oraz włączenia."

Opis

Słowa kluczowe

symulacja komputerowa, fala rozproszona, płaska niejednorodność, model pola SH fali rozproszonej, computer simulation, diffuse wave, flat heterogeneity, SH field model of the scattered wave

Cytowanie

Rogowski J., Modelowanie i symulacja komputerowa zjawiska rozpraszania SH fali na cienkiej niejednorodności w materiale sprężystym, Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej; Nr 2387, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, ISBN: 978-83-66741-29-4, doi: 10.34658/9788366287294.