Dynamika emisji zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej z wykorzystaniem sensorów on-line

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

[...] Celem monografii jest analiza możliwości wykorzystania sond pomiarowych on-line do pomiaru stężenia wybranych wskaźników zanieczyszczeń oraz określenia ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do odbiornika przez ścieki z kanalizacji ogólnospławnej. Podjęto próbę oceny skuteczności stosowania sond on-line w monitoringu kanalizacji ogólnospławnej w porównaniu do standardowych metod ręcznego poboru prób i oznaczeń analitycznych. Oceniono celowość odszumiania surowych danych z sond on-line przy użyciu filtrów wykorzystujących różne metody regresji oraz opracowano metodykę kalibracji sond on-line.

Opis

Projekt okładki: Agata Niewiadomska
Fotografia własna autora: Dawid Bandzierz
Redakcja i skład: Jolanta Szczepaniak

Słowa kluczowe

emisja zanieczyszczeń, przelewy burzowe, kanalizacja ogólnospławna, sondy pomiarowe on-line, stężenie zanieczyszczeń, emission of pollution, storm overflows, combined sewerage, on-line measuring probes, the concentration of pollutants

Cytowanie

Bandzierz D., Dynamika emisji zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej z wykorzystaniem sensorów on-line, Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej; Nr. 2371, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, ISBN 978-83-66741-16-4, DOI 10.34658/9788366741164