Przyszłość bibliotek i bibliotekarzy akademickich. Studium wykorzystujące metodę delficką - kontynuacja.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2005

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie EBIB

Abstrakt

Prezentowany artykuł nawiązuje do wcześniejszego tekstu tych samych autorów zamieszczonego na łamach Biuletynu EBIB w 2000 r. pod tytułem Przyszłość bibliotek i bibliotekarzy akademickich. Przedstawiono w nim wówczas przewidywane kierunki rozwoju bibliotek akademickich do 2005 r. ze szczególnym uwzględnieniem profilu zawodowego bibliotekarza akademickiego początku XXI wieku. W tym roku autorzy podjęli próbę oceny, na ile trafne okazały się ówczesne prognozy oraz przedstawili dalszą wizję rozwoju bibliotek i bibliotekarzy akademickich, wybiegając myślą do 2015 r. Analogicznie do poprzednich badań korzystali z metody delfickiej. Grono ekspertów uczestniczących w badaniach przed sześcioma laty powiększyli zaproszeni specjaliści z różnych krajów. Wyniki tegorocznych prac zostały zaprezentowane na odbywającej się w Kanadzie 26. konferencji IATUL.[1] Referat pt. The future of the academic library and the academic librarian. A Delphi study reloaded jest dostępny w materiałach konferencyjnych IATUL, a niniejszy tekst jest w dużej mierze powtórzeniem zawartych w nim opinii.

Opis

Słowa kluczowe

metoda delficka, biblioteka akademicka

Cytowanie

Biuletyn EBIB, nr 7 (68)