Podstawy mechaniki analitycznej. Materiały do wykładów i ćwiczeń.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

(...) Celem założonym przy opracowywaniu tego skryptu było pokazanie możliwości wykorzystania metod mechaniki analitycznej do analizy równowagi i ruchu układów mechanicznych z użyciem komputera. Materiał zawarty w skrypcie jest dostosowany do aktualnego programu studiów II stopnia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Zrozumienie i przyswojenie podstaw mechaniki analitycznej ma ułatwić absolwentom studiowanie i stosowanie innych, bardziej zaawansowanych metod (takich jak równania Hamiltona, Kane’a, Gibbsa, czy metoda projekcyjna), używanych w zagadnieniach dynamiki i sterowania układów wieloczłonowych.

Opis

Słowa kluczowe

Analytical mechanics, Coordinate systems, mechanika analityczna, dynamika ciał, więzy, klasyfikacja więzów, układy współrzędnych

Cytowanie

Grabski J., Strzałko J., Mianowski B., Podstawy mechaniki analitycznej. Materiały do wykładów i ćwiczeń., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016, ISBN 978-83-7283-753-0.