Uwarunkowania rozwoju dobrowolnych programów emerytalnych. Perspektywa makro- i mikroekonomiczna.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2018

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W monografii analizowano stan oraz determinanty rozwoju dobrowolnych programów emerytalnych, zarówno tych organizowanych w ramach systemów zakładowych w przedsiębiorstwach, jak i indywidualnych. W dobie starzejących się społeczeństw prywatne plany emerytalne zyskują na znaczeniu, a korzyści z ich funkcjonowania można rozpatrywać zarówno z perspektywy mikro jak i makro. Ujęcie mikro dotyczy nie tylko ich potencjału jako źródła dochodu emerytalnego jednostek, ale też wpływu na funkcjonowanie firmy w aspekcie zarządzania kapitałem ludzkim (age management), często również wskazywane jest jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku pracy. Jest to tym bardziej istotne, że jak wykazały badania przedstawione w monografii programy pracownicze są formą dominującą (pod względem zgromadzonych aktywów) nad programami indywidualnymi, a przy tym są bardziej efektywnym narzędziem gromadzenia kapitału emerytalnego (pod względem odprowadzanych składek). W ujęciu makro dobrowolne zabezpieczenie emerytalne postrzegane może być poprzez pryzmat jego potencjału w zakresie realizacji celów systemu emerytalnego. W pracy przedstawiono nie tylko diagnozę stanu rozwoju pracowniczych programów emerytalnych organizowanych przez pracodawców oraz indywidualnych programów emerytalnych w krajach europejskich, ale również zidentyfikowano czynniki wpływające na ich rozpowszechnienie oraz znaczenie.

Opis

Słowa kluczowe

programy emerytalne, systemy emerytalne, oszczędności, pension programs, pension systems, savings, dobrowolne programy emerytalne

Cytowanie

Marcinkiewicz E., Uwarunkowania rozwoju dobrowolnych programów emerytalnych. Perspektywa makro- i mikroekonomiczna., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018, ISBN 978-83-7283-905-3.