Ocena kultury środowiskowej w przedsiębiorstwach polskich - analiza porównawcza

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Media Press

Abstrakt

The paper presents the analysis and environmental evaluation of the organisational culture in two production organization. It presents the results of its author's own research carried out in the small and medium size enterprises sector. The research dealt with the most frequent problems associated to create high environmental culture.

Opis

Słowa kluczowe

kultura środowiskowa, zarządzanie organizacją, ochrona środowiska, environmental culture, organization management, environmental protection

Cytowanie

Niziołek K., Boczkowska K., Ocena kultury środowiskowej w przedsiębiorstwach polskich - analiza porównawcza. W: Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy : praca zbiorowa, Jędrych E. (red.), Stankiewicz-Mróz A. (red.), Pietras A. (red.), Wydawnictwo Media Press, Łódź 2008, s. 179-191, ISBN 978-83-61215-06-6.