Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Złożoność zagadnień składających się na funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa wymaga innego spojrzenia na problemy zarządzania w szybko zmieniających się warunkach otoczenia firmy. Wymaga to bardziej dynamicznego zaangażowania kierownictwa i podległego personelu w dostosowywaniu się do zmieniających się sytuacji. Kierunki działań umożliwiających utrzymanie się i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw powinny dotyczyć obszarów takich jak: zarządzanie kadrą, finansami, marketingowe oraz strategiczne. Powyższe obszary powinny być wsparte systemami informatycznymi w procesach zarządzania. Ponadto w dążeniu przedsiębiorstw do zwiększania konkurencyjności, wyrażającej się, między innymi, niskimi cenami produktów lub usług, terminowością realizacji zleceń czy dostaw produktów, wysoką jakością oferowanych usług czy produktów oraz elastycznością w stosunku do życzeń klientów, menedżerowie powinni znać i wdrażać odpowiednie metody i techniki zarządzania. Tematyka książki obejmuje zagadnienia teorii i praktyki zarządzania jednostkami organizacyjnymi. Zagadnienia te zostały zawarte w pięciu obszarach problemowych, które stanowią kolejne części opracowania. Części te to: • metody i techniki zarządzania, • zarządzanie kadrami, • finanse przedsiębiorstwa, • systemy informatyczne w procesach zarządzania, • reklama, handel i marketing. Mam nadzieje, że zaprezentowana wiedza okaże się być użyteczna dla teoretyków i praktyków zajmujących się zarządzaniem organizacjami gospodarczymi, a także non profit.

Opis

Słowa kluczowe

zarządzanie przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwa - finanse, informatyka - zarządzanie, kadry - zarządzanie, business management, enterprises - finance, IT - management, staff - management

Cytowanie

Lewandowski, J. (red.), Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004, ISBN 83-7283-163-7.