Łódź U Like 2021 : 12. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury : zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć : książka abstraktów

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Opis

Wydawnictwo PŁ nie ponosi odpowiedzialności za treść i opracowanie redakcyjne publikowanych streszczeń.
Lodz University of Technology Press does not take responsibility for the content and editing of this publication
Wydarzenie: Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury (12 ; 2021 ; Łódź).
Projekt okładki i identyfikacji graficznej: Fałek, Agnieszka; Adamski, Jakub
Tłumaczenia i korekta j. angielskiego: Striker, Joanna; Bauer, Aleksandra; Pawełczyk, Julia; Witkowska, Joanna
Translations and proofreading in English: Striker, Joanna; Bauer, Aleksandra; Pawełczyk, Julia; Witkowska, Joanna
Cover and visual identity design: Fałek, Agnieszka; Adamski, Jakub
Komitet Naukowy Konferencji: dr hab. n.t. Artur Zaguła, prof. PŁ - przewodniczący, dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski - zastępca przewodniczącego, dr hab. inż. arch. Agnieszka Gryglewska, prof. PWr, dr hab. Ewa Klima, prof. PŁ, dr hab. inż. arch. Jan Kurek, dr inż. arch. Wojciech Pardała, mgr inż. arch. Magdalena Szymczak, inż. arch. Jarosław Striker.

Słowa kluczowe

rewitalizacja, revitalization, architektura miasta, city’s architecture, architektura drewniana, wooden buildings, architektura cerkiewna, orthodox churches, architektura modernistyczna, modernist architecture, architektura postmodernistyczna, postmodernist architecture, układy osadnicze, settlement systems

Cytowanie

Klima E. (red. nauk.), Witkowski W. (red. nauk.), Pardała W. (red. nauk.), Striker J. (red. nauk.), Szymczak M. (red. nauk.), Łódź U Like 2021 : 12. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury : zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć : książka abstraktów. Łódź U Like 2021 : 12th Nationwide Scientific Architecture Student’s Seminar : to see, to touch, to experience, to feel, to tell : abstract's book, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, 978-83-66287-94-5, doi: 10.34658/9788366287945