Budynki Biurowe. Ewolucja i typologia

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

[...] Niniejsza monografia ma na celu naszkicowanie procesów kształtujących pracę o charakterze biurowym oraz wpływ rozwoju tego rodzaju pracy na typ budynków, w których się ona odbywa. Ze względu na przyjęte założenia koncentruje się na spójnym przedstawieniu kluczowych aspektów tego zagadnienia w kontekście zmian w technologii oraz omówieniu głównych typów budynków biurowych i ich charakterystycznych cech.[...]

Opis

Projekt okładki: K. Grzelakowska

Słowa kluczowe

budynki biurowe, budynki biurowe - typologia, budynki biurowe - ewolucja, office buildings, office buildings - typology, office buildings - evolution

Cytowanie

Grzelakowski T., Górko M., Białkowski S., Budynki Biurowe. Ewolucja i typologia, Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej; Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, ISBN 9788366741263, doi: 10.34658/9788366741263.