Długookresowe relacje z klientami na rynku usług agroturystycznych w regionie łódzkim.

dc.contributor.authorWilk, Iwona
dc.contributor.authorKeck-Wilk, Małgorzata
dc.date.accessioned2015-07-08T07:23:41Z
dc.date.available2015-07-08T07:23:41Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractAgroturystyka jako działalność usługowa otwiera możliwości tworzenia nowych miejsc pracy i generowania dochodów. Oczekiwany dynamiczny rozwój agroturystyki nie będzie jednak możliwy bez umiejętnego, profesjonalnego zarządzania gospodarstwami agroturystycznymi. W tym kontekście szczególna rola przypada takiej działalności rynkowej, której fundamentalnym celem jest nie tylko zdobycie klienta, ale i jego utrzymanie będące efektem procesu kreowania z nim długookresowych relacji.pl_PL
dc.description.abstractAgrotourism as a service activity opens up possibilities for creating new jobs and generate income. However, expected dynamic development of agrotourism will not be possible without the skillful, professional management of agrotourism farms. In this context the special role plays such market activity which fundamental goal is not only gaining a client, but also its maintenance arising from the process of creating long-term relationship with him.en_EN
dc.identifier.citationStudia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2011 nr 6, s.355-366 sum.
dc.identifier.issn1897-7480
dc.identifier.other35902
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/840
dc.languagepl, streszcz. ang.
dc.publisherPolskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
dc.relation.ispartofseriesStudia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2011 nr 6pl_PL
dc.titleDługookresowe relacje z klientami na rynku usług agroturystycznych w regionie łódzkim.pl_PL
dc.title.alternativeLong-term relationships with customers on the agrotourism services market in Lodz region.en_EN

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
Dlugookresowe_relacje_z_klientami_Wilk_2011.pdf
Rozmiar:
793.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis: