Show simple item record

dc.contributor.authorJędrysiak, Jarosław
dc.date.accessioned2015-11-26T08:27:53Z
dc.date.available2015-11-26T08:27:53Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationJournal of Theoretical and Applied Mechanics, 2004 Vol.42 nr 2 s.357-379, streszcz.
dc.identifier.issn1429-2955
dc.identifier.other3922
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/887
dc.description.abstractSome problems of a dynamical stability of thin periodic plates are considered. As a tool to derive the governing equations of an averaged non-asymptotic plate model the tolerance averaging is applied, proposed for periodic composites and structures by Woźniak and Wierzbicki (2000). This method applied to the known Kirchoff-type plate equation leads to averaged models taking into account the effect of the period lengths on the overall plate behaviour (Jędrysiak, 2001). Here, a non-asymptotic model describing the problems of a dynamical stability of periodic plates is formulated. Moreover, it is shown that the effect of the period lengths plays a crucial role in some special cases of dynamical stability of such plates, i.e. for higher oscillation frequencies of compressive forces in the plate midplane.en_EN
dc.description.abstractW pracy rozpatrzono pewne zagadnienia dotyczące stateczności dynamicznej cienkich płyt o periodycznej budowie. Przy wyprowadzeniu równań uśrednionego modelu nieasymptotycznego wykorzystano tolerancyjne uśrednianie, zaproponowane przez Woźniaka i Wierzbickiego (2000) do modelowania kompozytów i struktur periodycznych. Zastosowanie tej metody do znanego równania teorii płyt Kirchhoffa prowadzi do modeli uśrednionych, w których uwzględniony jest wpływ długości okresów periodyczności na pracę płyty (Jędrysiak, 2001). W pracy sformułowano nieasymptotyczny model opisujący zagadnienia stateczności dynamicznej płyt periodycznych. Pokazano również, że wpływ długości okresów periodyczności odgrywa znaczącą rolę w pewnych szczególnych przypadkach stateczności dynamicznej takich płyt, np. dla wysokich częstości oscylacji sił ściskających, przyłożonych w płaszczyźnie środkowej płyty.pl_PL
dc.language.isoen
dc.publisherPolskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
dc.relation.ispartofseriesJournal of Theoretical and Applied Mechanics, 2004 Vol.42 nr 2en_EN
dc.subjectthin periodic plateen_EN
dc.subjectdynamical stabilityen_EN
dc.subjectthe length-scale effecten_EN
dc.subjectstatyczność dynamicznapl_PL
dc.subjectcienkie periodyczne płytypl_PL
dc.subjectmodel nieasymptotycznypl_PL
dc.subjecttolerancyjne uśrednianiepl_PL
dc.subjectstruktury periodycznepl_PL
dc.titleApplication of the tolerance averaging method to analysis of dynamical stability of thin periodic plates.
dc.title.alternativeZastosowanie metody tolerancyjnego uśredniania do analizy stateczności dynamicznej cienkich płyt periodycznych.
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record