Show simple item record

dc.contributor.authorTeter, A.
dc.contributor.authorKołakowski, Z.
dc.contributor.authorKubiak, T.
dc.date.accessioned2021-01-11T10:30:48Z
dc.date.available2021-01-11T10:30:48Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationTeter A., Kołakowski Z., Kubiak T., Wyboczenie cienkościennych konstrukcji kompozytowych z żebrami pośrednimi. W: X Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 8-12 września 2003, Kowal-Michalska K. (red.), Kołakowski Z. (red.), Wydawca Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji - Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 391-398, ISBN 83-914019-2-8.
dc.identifier.isbn83-914019-2-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3173
dc.description.abstractW pracy rozpatrzono interakcyjne wyboczenie pryzmatycznych, cienkościennych, kompozytowych słupów o przekrojach otwartych wzmocnionych żebrami pośrednimi i wzmocnieniami brzegowymi. Przyjęto, że słupy są swobodnie podparte. Nieliniowe zagadnienie rozwiązano asymptotyczną teorią Koitera w ramach pierwszego rzędu przybliżenia Asymptotyczna teoria pierwszego nieliniowego przybliżenia pozwala ocenić jednocześnie wpływ niedokładności i interakcji różnych postaci wyboczenia na zachowanie się konstrukcji cienkościennych. Ocena ta może stanowić jedynie dolne oszacowanie nośności. Szczegółowe obliczenia prowadzono dla kilku przypadków słupów.pl_PL
dc.description.abstractThis investigation is concerned with interactive buckling of open composite columns with intennediate and edge stiffencrs under axial compression. The columns are assumed to be simply supported at their ends. The asyrnptotic Koiter's method is used in the first order approximation. The paper's aim is to achieve the improved study of the equilibrium path in the imperfection sensitivity of imperfect structures regarding the first order approximation. The first order approximation of the stability problem of thin-walled structures can serve as a tower estimation of load carrying capacity. The limit Ioad is always tower than the minimum value of bifurcation load in the linear analysis. The calculations are carried out for a few columns.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzkapl_PL
dc.publisherDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technologyen_EN
dc.relation.ispartofKowal-Michalska K. (red.), Kołakowski Z. (red.), X Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 8-12 września 2003, Wydawca Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji - Politechnika Łódzka, Łódź 2003, ISBN 83-914019-2-8.
dc.subjectmateriały kompozytowepl_PL
dc.subjectcienkościenne słupypl_PL
dc.subjectwyboczeniepl_PL
dc.subjectobliczenia numerycznepl_PL
dc.subjectcomposite materialsen_EN
dc.subjectthin-walled columnsen_EN
dc.subjectbucklingen_EN
dc.subjectnumerical calculationsen_EN
dc.titleWyboczenie cienkościennych konstrukcji kompozytowych z żebrami pośrednimipl_PL
dc.title.alternativeBuckling of thin-walled composite structures with intermediate stiffenersen_EN
dc.typearticleen_EN
dc.typeartykułpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record